BÀI 2.3: CÁCH ĐỂ CHẤP NHẬN KHI BỊ KHUYẾT TẬT
Who am I?

BÀI 2.3: CÁCH ĐỂ CHẤP NHẬN KHI BỊ KHUYẾT TẬT

14:24 | 16/05/2022
143 lượt xem

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ Model  giúp Nâng cao năng lực:

- Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

- Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

- Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

- Chọn bài có nội dung phù hợp.

- Xem bản dịch song khi nghe bài học.

- Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

- Tác giả: Susan Robinson

- Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

- DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Bộ tư duy #Người cân bằng

- Link tài liệu gốc: XEM NGAY

- Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

 

HOW I FAIL AT BEING DISABLED?

CÁCH ĐỂ CHẤP NHẬN KHI BỊ KHUYẾT TẬT

I'd like to introduce you to my mom. I'm guessing that's not what you expected, and it's not what I expected either, and thank goodness I realized that an Asian man was not my mom before I hugged him, because that would have been so awkward. 

Tôi muốn giới thiệu mẹ tôi với các bạn. Tôi đoán các bạn không ngờ lại là người này, và tôi cũng không ngờ luôn, và may mắn là tôi nhận ra người đàn ông châu Á đó không phải mẹ tôi trước khi kịp ôm anh ấy, vì nếu không thì sẽ khó xử lắm.

Recognizing people isn't one of my strengths due to a genetic visual impairment that has no correction or cure. As a result, I am legally blind, though I prefer “partially sighted” because it's more optimistic. And I'm entitled to the label “disabled.” I hate the word “disabled” when it's used to describe people. It detonates a mindset of less than that utterly disregards capacity, ability, potential, instead prioritizing brokenness and lack. The perspective can be overt. “What can't he do for himself that I'm going to have to do for him?” “She'll probably need some accommodation that no other employee at this business needs.” Sometimes, the hidden bias is so sweetly conveyed. “Wow, Susan, look at everything you've done in your career and your life. How did you do all of that and be visually impaired?” I fail at being disabled.

Tôi không giỏi nhận ra người khác vì bị chứng suy giảm thị lực di truyền không có thuốc chữa hay cách cải thiện. Vì vậy, trên giấy tờ tôi được xem là bị mù, mặc dù tôi thích từ “nhìn được một phần” hơn vì nghe có vẻ lạc quan hơn. Và tôi không thích dùng từ “tật nguyền” lung tung. Tôi ghét cách từ “tật nguyền” được dùng để miêu tả người khác. Nó khiến mọi người có tư duy coi thường năng lực, khả năng, tiềm năng, mà chỉ nhìn vào những thiếu sót. Có thể bạn sẽ thể hiện ra mắt. “Mình sẽ phải làm hộ anh ta cái gì mà anh ta không làm được đây?” “Có thể cô ta sẽ cần ưu tiên gì đó mà không nhân viên nào khác cần cả.” Đôi khi, họ thể hiện sự coi thường ẩn giấu một cách ngọt ngào. “Ôi, Susan, cô đã làm được rất nhiều điều trong sự nghiệp và trong đời. Làm sao mắt cô kém mà vẫn làm được thế?” Tôi đã thất bại trong việc bị tật nguyền.

So, in the spirit of incentivizing the rampant failure of people all over the world and enticing the so-called normal to just give it a rest already, here are five tips to fail at being disabled.

Nên với tinh thần cho phép mọi người trên thế giới được quyền thất bại, và để những người “bình thường” không nói lung tung nữa, đây là 5 bí quyết để thất bại trong việc bị tật nguyền.

Tip one: know your superpowers. The best team I ever led in my career was based on superpowers, and we even gave ourselves fancy-pantsy titles like “the Pillar of Masterly Acumen”, “The Biscuit Butterer,” “The Voice of Reason.” Because we relied on our strengths, our best strengths, we achieved tremendous outcomes. The trait that prevents me from recognizing my mom allows me to smoothly adapt, to quickly absorb and accurately process an exhausting volume of cues, tease out what's important, determine multiple processes or potentials for any situation that I'm in, and then select the one that makes the most sense, all in a matter of seconds. I see what other people do not. Some people think that's a superpower, but my real superpowers are ricocheting off of glass walls – and letting my friends walk around with kale in their teeth. It's true. Don't have lunch with me, or dinner.

Bí quyết 1: Hãy biết những siêu năng lực bạn có. Nhóm tuyệt vời nhất tôi từng lãnh đạo đều có siêu năng lực, và chúng tôi còn đặt cho nhau những cái tên rất kêu như “Bậc Thầy Quyết Định”, “Bơ Trên Bánh Quy”, “Tiếng Lòng Lương Tâm”. Vì chúng tôi dựa vào những thế mạnh nổi bật nhất của mình, chúng tôi đã có được những kết quả tuyệt vời. Thứ đã khiến tôi không nhận ra mẹ mình lại cho phép tôi thích nghi nhanh, nhanh chóng tiếp thu và xử lý chính xác những tín hiệu ồ ạt, lọc ra cái gì là quan trọng, quyết định nhiều quá trình hay tiềm năng khác nhau cho bất cứ hoàn cảnh nào gặp phải, và rồi chọn cái nào có vẻ hợp lý nhất, chỉ trong vài giây. Tôi thấy được những điều người khác không thấy. Vài người cho rằng đó là siêu năng lực, nhưng siêu năng lực thực sự của tôi là nhảy được trên tường thuỷ tinh – và để mặc bạn tôi đi ra ngoài mà rau vẫn còn dính răng. Thật đấy. Đừng ăn trưa hay ăn tối với tôi.

Tip two: be supremely skilled, supremely skilled at getting it wrong. It is important to be as equally confident in your superpowers as you are in you FUBARs. That's “effed up beyond all recognition” for you millennials.  Here's a good example. It is not a great idea to say, “Don't worry, everything in here is too small for me to see” when you accidentally walk into the men's room – at one of the world's largest sporting arenas – or anywhere. I really wish that one wasn't true. I'm serious. It is better to just walk out and let them think you're drunk.

Bí quyết 2: Hãy thật giỏi, cực kì giỏi việc làm sai gì đó. Việc tự tin vào những ĐSTVL bạn làm cũng quan trọng như khi tự tin vào siêu năng lực của mình. Với giới trẻ thì từ đó nghĩa là “Điều sai trái vãi ***” đấy. Đây là một ví dụ hay. Bạn không nên nói: “Đừng lo, trong này cái gì cũng nhỏ nên tôi không thấy gì đâu” khi bạn lỡ đi nhầm vào nhà vệ sinh nam – tại một trong những sân vận động lớn nhất thế giới – hay bất cứ đâu cả. Tôi ước giá mà chuyện đó không phải là thật. Tôi nghiêm túc đấy. Thà lặng lẽ đi ra để họ tưởng bạn say còn hơn.

Tip three: know that everyone is disabled in some way, like when you have a cold and you can't smell and you realize that the milk that you splashed in your coffee was sour only after you've tasted it. Very recently, a woman walked up to me frantic. She could not find the bakery she was looking for. As I motioned in the direction, I thought she should go, saying, “There are no stores on this side of the street so your best bet is to cross –” “Oh my goodness,” she interrupted. “There it is. All I needed was another set of eyes.” I just let her have it. I would have said that, you know, being logical and paying attention and staying calm would have done the trick, but who am I?

Bí quyết 3: Hãy hiểu rằng ai cũng tật nguyền theo nhiều cách, như khi bạn bị cảm và không ngửi được, và bạn chỉ nhận ra sữa bạn đổ vào cà phê bị chua chỉ khi đã nếm thử nó. Mới gần đây thôi, một phụ nữ hoảng loạn đi lại chỗ tôi. Cô ta không tìm được tiệm bánh mà mình cần tìm. Khi tôi chỉ cô ta tới hướng mà tôi nghĩ cô ta nên đi, tôi nói: “Bên này đường không có cửa hàng nào, nên tôi nghĩ tốt nhất cô nên qua đường – ” “Ôi Chúa ơi.” Cô ta ngắt lời. “Tôi thấy rồi. Hoá ra tôi chỉ cần thêm một cặp mắt nữa.” Tôi cũng để mặc cô ta nghĩ thế. Lẽ ra tôi sẽ nói rằng, cô biết đấy, chỉ cần nghĩ logic, chú ý quan sát và bình tĩnh thì đã tìm được rồi, nhưng tôi là ai mà dám nói chứ?

Tip four: point out the disability in others. This one is best reserved – very important note – this one is best reserved for people you know well, because random strangers typically don't appreciate teachable moments. A few years ago, my parents and I went to see the Rockettes, Radio City's high-kicking dancers. I leaned over to my dad. “The two Rockettes on the left aren't kicking in a straight line.” “Yes, they are.” “No, they're not.” “Yes, they are, and how do you know? You can't see.” But I know what a straight line looks like. I had snapped a picture during our back and forth and presented him the evidence that proved I was right. He looked at the picture. I leaned in further. “Who's disabled now?”

Bí quyết 4: chỉ ra những điểm tật nguyền của người khác. Quan trọng nhất là bạn chỉ nên dành mẹo này cho những người thân quen, vì những người lạ thường không thích mấy khoảnh khắc giáo dục đâu. Vài năm trước, tôi và bố mẹ cùng đi xem nhóm Rockettes, những vũ công đá chân cao của rạp hát Radio City. Tôi ngả người lại gần bố. “Hai cô Rockette bên trái không đá thẳng chân.” “Có chứ.” “Không phải.” “Tất nhiên là có, với lại làm sao con biết được? Con có thấy gì đâu.” Nhưng tôi biết một đường thẳng trông ra sao. Trong lúc tranh luận, tôi đã chụp một bức hình và cho bố tôi thấy bằng chứng là tôi đúng. Ông ấy nhìn vào bức hình. Tôi ngả người lại gần hơn. “Giờ ai mới là người tật nguyền đây?”

Tip five: pursue audacious goals. Flip expectation upside down and shove limitation off a cliff to meet its demise. There is a college football linebacker who blitzes, tackles, recovers fumbles while having one hand. There is a teacher who successfully transfers knowledge and inspires countless students while living with Down syndrome. And for me, on my long list, to cycle from Kathmandu, Nepal, to Darjeeling, India on the backseat of a bicycle built for two. It will be an exciting 620-mile adventure, and I'm sure I will have the blurry photos to show for it.

Bí quyết 5: theo đuổi các mục tiêu táo bạo. Hãy lật đổ mọi mong đợi và đẩy những giới hạn của mình xuống vực thẳm đi. Có một Linebacker bóng bầu dục đã blitz, đẩy ngã đối thủ, và đứng dậy sau khi ngã dù chỉ có một tay. Có một giáo viên đã truyền tải kiến thức và cảm hứng cho hàng vạn học sinh trong khi mắc hội chứng Down. Và với tôi, trong danh sách dài của mình, tôi đã đạp xe từ Kathmandu, Nepal tới Darjeeling, Ấn Độ khi ngồi ghế sau của xe đạp đôi. Đây sẽ là một hành trình 620 dặm thú vị, và tôi chắc chắn sẽ cho bạn thấy những tấm ảnh mờ mờ từ chuyến đi.

Oh, before we go on, I forgot to introduce you to my mom. I need to do that. And here she is, as she would appear to me if I were looking through a crowd of people looking for her. Or is that an Asian man? Thank you.

À, trước khi kết thúc, tôi quên giới thiệu mẹ tôi với bạn. Tôi cần làm thế. Và đây là bà ấy, dưới góc nhìn của tôi nếu tôi phải nhìn trong đám đông để tìm bà ấy. Hay đó là một người đàn ông châu Á nhỉ? Cảm ơn mọi người.

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY

14:24 | 16/05/2022
143 lượt xem

Bài viết có thể bạn quan tâm

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Who am I?

BÀI 2.1: CÁCH ĐỂ THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH NHIỀU HƠN

Mục đích của tôi là gì? Liệu đó là điều tôi muốn? Còn những điều tôi cần thì sao? Tôi là ai? Bạn có bao giờ suy ngẫm về những câu hỏi này hoặc những câu hỏi tương tự không? Nhiều người trong chúng ta đang và sẽ đi tìm câu trả lời trong suốt thời gian cuộc đời mình - đó là tự nhiên. Chúng ta tự hỏi về mục đích của bản thân, về chính xác những gì chúng ta phải làm trong suốt thời gian ngắn ngủi của bản thân trên hành tinh này. Và chúng tôi muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, để tìm thấy những gì giữ cho trái tim chúng ta hạnh phúc và làm cho tâm hồn của chúng ta trọn vẹn.

Who am I?

BÀI 2.2: CÁCH ĐỂ TÔI VƯỢT QUA NỖI BUỒN CÙNG BẠN “HOẢ”

Hồi tôi 6 tuổi, nhà tôi bị cháy và mẹ tôi qua đời. Đó là một đêm tháng Hai lạnh giá ở Michigan. Ống khói nhà chúng tôi vừa được sửa, nên chúng tôi quây quần bên ngọn lửa ấm áp từ lò sưởi. Tôi và em gái đang ngồi bên cạnh chú chó nhà tôi và tô màu bằng một hộp chì màu mới cóng, thì mẹ tôi bảo đã đến giờ đi ngủ. Đêm đó chúng tôi vốn định đi về hướng Bắc để dành cuối tuần trượt tuyết và chơi xe trượt tuyết, nhưng đã tối rồi và bên ngoài thì tuyết rơi, nên chúng tôi quyết định để sáng hôm sau hãy khởi hành. Chúng tôi lên lầu, đánh răng, lên giường, phòng em gái tôi ở ngay cạnh cầu thang, và phòng tôi thì ở cuối hành lang. Bố mẹ đắp chăn cho chúng tôi, hôn chúc chúng tôi ngủ ngon, và để hé cửa phòng một chút, và để đèn hành lang vẫn bật, như mọi khi.

Who am I?

BÀI 2.5: CÁCH ĐỂ NHẬN BIẾT GIÁ TRỊ BẢN THÂN

Đôi khi vũ trụ sẽ gửi cho chúng ta một thông điệp. Thông điệp nói về bước tiếp theo trong quá trình phát triển cá nhân và tinh thần của chúng ta, về bài học mà chúng ta cần phải học hỏi để trưởng thành. Và nếu bạn phớt lờ vũ trụ, nó sẽ lớn tiếng hơn

Bài viết được xem nhiều nhất

Thư viện số , DJ Model , Blog

DIAMOND JOURNEY MODEL

Cuộc đời là một hành trình vạn dặm và có rất nhiều hành trình nhỏ trên đó bạn bắt buộc phải trải qua nhưng bạn lại không thể biết trước những gì bạn phải đối diện, do vậy, một chiếc BẢN ĐỒ, một chiếc LA BÀN và một NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY là vô cùng cần thiết ...

Truyện cổ tích , Blog

BÍ MẬT CỦA HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc luôn mỉm cười với người biết yêu thương ...

DJ Model , Blog

MÔ HÌNH HÓA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là ta chưa biết cách hệ thống hóa chuỗi các vấn đề, để đơn giản hóa cuộc đời và sống vui sống khoẻ sống an yên ...

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Balancer

BÀI 9.6: CÁCH ĐỂ NHẬN NĂNG LƯỢNG CHỮA LÀNH TỪ CÂY XANH

Được tắm mình trong năng lượng của Trái Đất và mọi sự sống vũ trụ, cây cối là sinh vật có năng lượng tâm linh mạnh nhất trên Trái Đất. Cây cối luôn trong trạng thái thiền và năng lượng tinh tế này là thứ mà chúng sử dụng để làm ngôn ngữ.