BÀI 3.1: CÁCH ĐỂ CHỌN NGHỀ VỚI TUYỂN TẬP 5 PHÚT NGHỀ NGHIỆP
Career

BÀI 3.1: CÁCH ĐỂ CHỌN NGHỀ VỚI TUYỂN TẬP 5 PHÚT NGHỀ NGHIỆP

17:04 | 16/05/2022
138 lượt xem

 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

- Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

- Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

- Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

- Chọn bài có nội dung phù hợp.

- Xem bản dịch song khi nghe bài học.

- Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

- Tác giả: UCD Careers Network - Kênh Youtube

- Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

- DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Bộ tư duy #Người cân bằng

- Link tài liệu gốc: XEM NGAY

- Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY

 

5 MINUTES ON CAREERS SERIES: CAREER PLANNING 

CÁCH ĐỂ CHỌN NGHỀ VỚI TUYỂN TẬP 5 PHÚT NGHỀ NGHIỆP 

Hello and welcome to the UCD “5 Minutes on Careers” video series. My name is Nicola Fortune and I’m a Career and Skills Consultant here in University College Dublin. In this video, we’re going to spend five minutes talking about Career Planning.

Chào mừng các bạn đến với tuyển tập “5 phút nói về nghề nghiệp” của UCD. Tên tôi là Nicola Fortune và tôi là một tư vấn viên nghề nghiệp và kỹ năng tại Đại học Cao đẳng Dublin (UCD). Trong video này, chúng ta sẽ dành năm phút để nói về việc Chọn nghề.

Deciding what you want to do with your life can sometimes feel daunting, and it can be hard to know where to begin. That’s why we’ve broken the process down into four manageable steps to help you get started. Over the next few minutes, we’re going to guide you through this process as we: reflect, research, plan, and take action.

Quyết định xem phải làm gì với cuộc đời đôi khi sẽ khiến bạn nản lòng, và bạn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thế nên chúng tôi đã đơn giản cả quá trình thành bốn bước dễ thực hiện để giúp bạn khởi đầu. Trong những phút tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình này khi chúng ta cùng: nhìn nhận lại, nghiên cứu, lên kế hoạch, hành động.

The very first step in this process is to reflect on who you are and what you are looking for from a career. To get started, simply take out a pen, a piece of paper and start noting down relevant information such as the subjects and activities you enjoy, the types of environments you would like to work in, what interests or energizes you, etc. Other relevant factors may include your work values, transferable skills, and personality types. To help you gain further insight into these factors, download the handout below this video. Here you will find relevant exercises, as well as access instructions for a range of psychometric tests, available freely to UCD students. Once you have completed the exercises, add the results, add the results to your note to paint a clearer picture of who you are and what you are looking for.

Bước đầu tiên trong quá trình này là nhìn nhận lại bản thân và xem bạn đang mong chờ một công việc như thế nào. Để bắt đầu, chỉ cần lấy một cây bút, một tờ giấy và bắt đầu ghi chép lại những thông tin có liên quan tới bạn như: các môn học và hoạt động bạn yêu thích, kiểu môi trường bạn muốn làm việc, thứ gì khiến bạn hứng thú hoặc nhiệt huyết, v.v. Các thông tin liên quan khác có thể là: giá trị công việc, những kĩ năng bạn có, và kiểu tính cách của bạn. Để bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về những thông tin này, hãy tải các mẫu giấy bên dưới. Ở đây bạn sẽ tìm thấy những bài tập có liên quan, cũng như được hướng dẫn cách thực hiện nhiều bài kiểm tra tâm lý khác nhau, miễn phí cho sinh viên UCD. Sau khi làm xong các bài tập này, hãy ghi kết quả của chúng vào giấy để vẽ ra được một hình ảnh rõ ràng hơn của bản thân và những gì bạn đang tìm kiếm.

The next step in this process is to do your research to find job titles that align with your preferences above. A good starting point is to visit websites such as LinkedIn, GradIreland.com, and Prospects.ac.uk. Here you can read job and sector profiles, as well as finding out more about jobs related to your degree. Using sites like LinkedIn can also be really helpful, as it gives you a quick real-world snapshot. You can use the search box to find people working in roles of interest to you or do an alumni search to see where graduates from your course have gone on to. Other online research may include identifying key employers, finding out if there is a professional body, and discovering what the professional entry requirements might be. As you continue your research, remember to consider the fit between yourself and the role – for instance, if work-life balance is your most important work value, it is important to research the working hours for each job. Once you have completed the basic research, it is a good idea to find out more by talking to people who work in that field. This could mean going to employer events on campus, joining student branches of professional bodies or using existing contacts to find somebody who works in that field. Having conversations and building a network can also help you to discover further opportunities to test out your fit to a particular role, by work shadowing, insight days, internships, volunteering, and so on.

Bước tiếp theo trong quá trình là nghiên cứu để tìm những công việc có liên quan tới những sở thích ở trên của bạn. Có thể bắt đầu bằng việc lên những trang web như LinkedIn, GradIreland.com, hay Prospects.ac.uk. Ở đây bạn có thể đọc những hồ sơ việc làm hay ngành nghề, cũng như tìm hiểu thêm vềnhững công việc liên quan tới bằng cấp mình có. Dùng những trang như LinkedIn cũng rất có ích vì nó sẽ cho bạn thấy ngay một phần thế giới thực. Bạn có thể dùng thanh tìm kiếm để tìm những người làm trong các vị trí bạn có hứng thú, hoặc nghiên cứu cựu sinh viên để xem các cựu sinh viên khoa bạn đã đi đâu. Cũng có thể lên mạng nghiên cứu thêm cách nhận diện những nhà tuyển dụng quan trọng, xem thử có cơ quan chuyên môn nào không, và xem những yêu cầu đầu vào của môi trường chuyên nghiệp là gì. Trong khi tiếp tục nghiên cứu, bạn cũng phải để ý sự phù hợp giữa bản thân và công việc – ví dụ, nếu bạn xem cân bằng giữa công việc và đời sống là quan trọng nhất thì nên tìm hiểu giờ làm của mỗi công việc. Sau khi nghiên cứu sơ qua xong, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về công việc bằng cách nói chuyện với những người làm công việc đó, thông qua việc đi ngày hội tuyển dụng tại trường, gia nhập các chi nhánh của những cơ quan chuyên môn hoặc tận dụng mối quan hệ đã có để tìm những người làm ngành đó. Giao tiếp nhiều và gây dựng mạng lưới thông tin cũng giúp bạn tìm được thêm nhiều cơ hội thử xem mình có hợp với công việc nào đó không, bằng cách quan sát công việc, thực tập, làm tình nguyện, v.v.

The next step in the process is to make a plan. Having reflected on what you are looking for, as well as fully researching various career paths of interest, you will be in a much better position to set yourself a realistic career goal. By setting a long-term career goal in the form of a specific job title, you will find it much easier to identify any gaps between where you are now and where you need to be to successfully apply for the role. To help identify these gaps, start by looking up current vacancies to see what skills and qualifications are required for the role. This will allow you to work backwards to identify the short-term steps needed to get there. This could include taking up additional extracurricular activities to develop evidence that you have the required skills, complete graduate study, attending industry events to build your network or gaining relevant work experience, etc.

Bước tiếp theo trong quá trình là lên kế hoạch. Sau khi đã nhìn nhận lại mình muốn gì và tìm hiểu kỹ nhiều ngành nghề ưa thích, bạn sẽ có nền tảng vững chắc hơn để tự đề ra một mục tiêu nghề nghiệp thực tế cho bản thân. Bằng cách thiết lập mục tiêu nghề nghiệp dài hạn dưới dạng một ngành nghề cụ thể, bạn sẽ dễ dàng nhận diện những thiếu sót ở giữa trình độ hiện tại của bạn và trình độ bạn cần đạt được để được nhận vào công việc đó. Để xác định thiếu sót, hãy bắt đầu bằng việc tra thử những vị trí đang trống để xem công việc đó đòi hỏi kĩ năng hay bằng cấp gì. Điều này sẽ giúp bạn đi lùi để xác minh được những bước ngắn hạn cần thiết để thu hẹp khoảng cách. Những bước này có thể là đăng kí những hoạt động ngoại khoá để có bằng chứng cho thấy bạn có những kĩ năng cần thiết, tốt nghiệp đại học, đến những sự kiện của các công ty để xây dựng mối quan hệ hoặc có thêm kinh nghiệm làm việc liên quan, v.v.

The final step in the process is to put your plan into action. This could include developing your CV, completing mock interviews, applying for graduate study or graduate roles, etc. During the stage, make sure to use support available to you as a UCD student or recent graduate, for example attending employer events, workshops on campus, or having your CV checked.

Bước cuối cùng trong quá trình là thực hiện kế hoạch, bao gồm những việc như nghiên cứu cách viết CV, đi phỏng vấn thử, xin vào học khóa đào tạo sau đại học hoặc làm những việc cần bằng đại học, v.v. Trong giai đoạn này, hãy tận dụng các loại hình hỗ trợ cho một sinh viên UCD hoặc mới ra trường, ví dụ như tham gia ngày hội tuyển dụng, workshop tại trường, nhờ thầy cô kiểm tra CV, v.v.

Finally, remain flexible as you progress in your plan. It is likely that there is no one right job out there for you, but instead many roles that you might enjoy. By taking the time to consider potential careers aligned with who you are, as well as making a specific plan to reach your career goals, you are much more likely to find a career that you enjoy.

Cuối cùng, hãy thực hiện kế hoạch một cách linh hoạt. Có thể sẽ không có một công việc hoàn hảo nào dành cho bạn, nhưng có nhiều việc khác bạn sẽ thích. Bằng cách dành thời gian xem xét những công việc có tiềm năng và phù hợp với mình, cũng như xây dựng một kế hoạch cụ thể để đến được mục tiêu, bạn sẽ dễ dàng tìm được công việc mình yêu thích hơn.

To find out more about our services, you can visit the UCD Careers Network website or follow us on social media. You can also view the other videos in this series on our website, including “5 Minutes on Effective Applications” and “5 Minutes on Interview Skills”.

Để biết thêm về dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể lên trang web Nghề nghiệp UCD hoặc theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội. Bạn cũng có thể xem những video khác trong tuyển tập này tại trang web của chúng tôi, bao gồm “5 Phút Nộp Hồ Sơ Hiệu Quả” và “5 Phút Về Kỹ Năng Phỏng Vấn”.

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY

17:04 | 16/05/2022
138 lượt xem

Bài viết có thể bạn quan tâm

Career

BÀI 3.2: CÁCH ĐỂ NÂNG CAO TINH THẦN PHI THỂ THAO TRONG THỂ THAO

Khi lớn lên chúng ta đều đã nghe qua cụm từ “tinh thần thể thao”. Tinh thần thể thao xuất phát từ việc thể thao thường được xem là một thứ rất công bằng, một thứ không quan trọng chủng tộc, giới tính, đẳng cấp, hoặc màu da. Thực tế, nó chỉ tập trung vào tài năng, kĩ năng, thế mạnh của bạn, và nhất là nhân tài, nơi mà chỉ những gì bạn thể hiện trên sân đấu thể thao mới là quan trọng nhất và có liên quan hơn mọi thứ khác.

Career

BÀI 3.3: CÁCH ĐỂ THIẾT LẬP MỤC TIÊU TÌM VIỆC S.M.A.R.T

Thiết lập kế hoạch tìm việc có thể giúp bạn tìm ra một con đường rõ ràng khi đang tìm việc. Tuy việc thiết lập mục tiêu nghề nghiệp có ý nghĩa là quan trọng, có thể bạn sẽ nản lòng nếu thực hiện những mục tiêu này quá khó. Hãy thử dùng cách thiết lập mục tiêu kiểu S.M.A.R.T để giúp bạn đề ra những mục tiêu thực tế và có thể đạt được. Mục tiêu kiểu S.M.A.R.T nghĩa là: Cụ thể (specific),đo lường được (measurable),khả thi (attainable),liên quan (relevant),và có thời hạn (timely).

Career

BÀI 3.4: CÁCH ĐỂ DUY TRÌ SỰ THÀNH CÔNG

Một trong những lý do lớn là: ta xem thành công là con đường một chiều. Nên chúng ta làm mọi thứ có thể dẫn đến thành công, nhưng rồi ta đến được đó. Ta nghĩ là mình đã làm được, nên ta lại ngồi vào vùng an toàn, và ta không còn làm những điều đã khiến ta thành công nữa. Vậy là chẳng lâu sau lại tụt dốc. Và tôi đảm bảo với bạn chuyện này có thể xảy ra, vì nó đã xảy ra với tôi rồi. Để đến thành công, tôi làm việc chăm chỉ, tôi thúc đẩy bản thân. Nhưng rồi tôi lại dừng lại, vì tôi nghĩ: “Ồ, chẳng phải mình làm được rồi sao. Mình có thể ngồi xuống thư giãn.”

Career

BÀI 3.5: CÁCH ĐỂ LÊN KẾ HOẠCH TÌM KIẾM VIỆC LÀM HIỆU QUẢ

1/ Lên kế hoạch tìm việc là gì? - Nghĩa là suy nghĩ và sắp xếp hành động để có được nghề nghiệp mong muốn. 2/ Tại sao lên kế hoạch tìm việc lại quan trọng? - Ví dụ, bạn là cư dân mới đến Thành phố Việc làm, và đang tìm toà nhà tên “Công việc”. Nhưng bạn không có bản đồ thành phố, không biết cách đến chỗ “Công việc”, và cũng không biết địa chỉ, nên khá là khó nhằn. - Tuy nhiên, nếu bạn có Kế hoạch tìm việc, thì nó sẽ giúp bạn thấy nơi tiếp theo là gì, tìm được nhiều đường khác, đi nhanh hơn, thấy được hiện mình ở đâu, dự đoán tình huống tốt hơn, chuẩn bị đề phòng, v.v. Và rồi bạn sẽ đến được đúng nơi. Vì thế nên kế hoạch nghề nghiệp rất quan trọng.

Career

BÀI 3.6: CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG TRONG MẮT NHÀ TUYỂN DỤNG

Công ty bạn đang tìm ứng viên cho một vị trí trống. Đơn tuyển dụng bắt đầu ùa vào, và đã xác định các ứng viên đạt chuẩn. Giờ là lúc để chọn. Người A: Đại học Ivy League, 4.0 điểm, hồ sơ hoàn hảo, được giới thiệu tốt. Toàn là điểm cộng. Người B: trường công lập, nhảy việc khá nhiều, và có công việc kỳ lạ như thu ngân hoặc nữ bồi bàn kiêm ca hát. Nhưng hãy nhớ – cả hai ứng viên đều đạt chuẩn. Vậy tôi hỏi bạn: bạn sẽ chọn ai?

Bài viết được xem nhiều nhất

Thư viện số , DJ Model , Blog

DIAMOND JOURNEY MODEL

Cuộc đời là một hành trình vạn dặm và có rất nhiều hành trình nhỏ trên đó bạn bắt buộc phải trải qua nhưng bạn lại không thể biết trước những gì bạn phải đối diện, do vậy, một chiếc BẢN ĐỒ, một chiếc LA BÀN và một NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY là vô cùng cần thiết ...

Truyện cổ tích , Blog

BÍ MẬT CỦA HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc luôn mỉm cười với người biết yêu thương ...

DJ Model , Blog

MÔ HÌNH HÓA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là ta chưa biết cách hệ thống hóa chuỗi các vấn đề, để đơn giản hóa cuộc đời và sống vui sống khoẻ sống an yên ...

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Mindset

BÀI 4.9: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN KHI ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH

Làm sao để luôn lạc quan trong thử thách? “Sự lạc quan là tố chất có liên quan đến thành công và hạnh phúc hơn bất kì tố chất nào khác.” – Brian Tracy. Chúng ta đều gặp thử thách lúc này hay lúc khác, nhưng thứ quyết định xem ta có thể nhanh chóng vượt qua các thử thách đó không là cách ta phản ứng với chúng. Mọi người thường có hai góc nhìn với thử thách – lạc quan hoặc bi quan. Mặc dù có thể mọi người đều có xu hướng chọn góc nhìn này hơn là góc nhìn kia, thì khả năng luôn nhìn được thử thách một cách tích cực mà bạn có sẽ ảnh hưởng đến thành công nói chung của bạn. Vậy đây là 5 mẹo vặt bạn có thể sử dụng khi đối mặt với thử thách để đảm bảo rằng bạn luôn giữ sự lạc quan.