BÀI 3.2: CÁCH ĐỂ NÂNG CAO TINH THẦN PHI THỂ THAO TRONG THỂ THAO
Career

BÀI 3.2: CÁCH ĐỂ NÂNG CAO TINH THẦN PHI THỂ THAO TRONG THỂ THAO

17:07 | 16/05/2022
148 lượt xem

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

- Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

- Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

- Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

- Chọn bài có nội dung phù hợp.

- Xem bản dịch song khi nghe bài học.

- Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

- Tác giả: Zainab Abbas

- Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

- DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Bộ tư duy #Người cân bằng

- Link tài liệu gốc: XEM NGAY

- Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

 

THE MISSING SPORTSMANSHIP IN SPORTS 

CÁCH ĐỂ NÂNG CAO TINH THẦN PHI THỂ THAO TRONG THỂ THAO

We all grew up hearing this phrase: “sportsman spirit”. Now, sportsman spirit stems from the fact that sports is generally considered an equalizer of sorts, something that doesn't really take race, gender, caste, or skin color into account. In fact, it focuses on your talent, your skills, strength, and above all, meritocracy, where your performance in the sporting field is more important and more relevant than anything else.

Khi lớn lên chúng ta đều đã nghe qua cụm từ “tinh thần thể thao”. Tinh thần thể thao xuất phát từ việc thể thao thường được xem là một thứ rất công bằng, một thứ không quan trọng chủng tộc, giới tính, đẳng cấp, hoặc màu da. Thực tế, nó chỉ tập trung vào tài năng, kĩ năng, thế mạnh của bạn, và nhất là nhân tài, nơi mà chỉ những gì bạn thể hiện trên sân đấu thể thao mới là quan trọng nhất và có liên quan hơn mọi thứ khác.

Now I grew up in the same context, with five boys, all cousins. I got bullied, and because I used to spend so much time with them, by default, I started playing sports with them, predominantly cricket, because that is the biggest sport in Pakistan. But I was compelled to learn and to face challenges just by being amongst five boys. Initially, it didn't really bode well with me, but as I started playing it, and watching it, and studying it, I started really enjoying it. And soon, this became my passion. 

Tôi cũng lớn lên trong hoàn cảnh như thế, với năm anh em trai, đều là anh em họ. Tôi bị bắt nạt, và vì tôi từng chơi với họ rất nhiều, tôi cứ thế mà chơi thể thao cùng họ thôi, chủ yếu là bóng gậy, vì đó là môn thể thao phổ biến nhất tại Pakistan. Nhưng tôi đã phải học cách chơi và đối mặt với thử thách chỉ bằng việc chơi cùng 5 đứa con trai. Ban đầu tôi không làm tốt lắm, nhưng khi tôi bắt đầu chơi, và quan sát nó, và học về nó, tôi dần trở nên rất thích nó. Và không lâu sau, nó trở thành đam mê của tôi.

Yeah, sports became my passion. You cannot imagine how disappointed, they see, parents would be when they find out that their child is skipping an exam to follow an event. The World Cup was on at that particular time, and I made my choices quite wisely, because I decided to watch that and skip my exam. That is how passionate I became as I was growing up. I decided to even save money during the World Twenty20. I was obviously a student at that point of time, and I decided to go and watch all the games. Rest assured, I was broke by the end. I had absolutely no money, but it was well worth it. I was watching and being a part of something that I absolutely loved. 

Phải, thể thao trở thành đam mê của tôi. Bạn thấy đấy, bạn không tưởng tượng nổi cha mẹ sẽ thất vọng thế nào nếu họ biết con mình bỏ thi để theo dõi một sự kiện đâu. Hồi đó có sự kiện World Cup, và tôi đã lựa chọn rất thông minh, vì tôi quyết định xem cái đó và bỏ thi luôn. Trong quá trình trưởng thành, tôi đã đam mê tới vậy đó. Tôi thậm chí còn quyết định để dành tiền trong thời điểm diễn ra giải World Twenty20 nữa. Dĩ nhiên, hồi đó tôi còn là học sinh, và tôi vẫn quyết định đi xem hết các trận đấu. Đương nhiên, đến cuối cùng thì tôi cháy túi. Tôi không có đồng nào cả, nhưng trải nghiệm rất xứng đáng. Tôi đã được xem và được là một phần của một thứ mà tôi vô cùng yêu thích.

So, when I graduated from England, you know, I looked up various opportunities, and I was in that limbo phase where a lot of you must be at some point in your life, where you just didn't know what to do. As a stopgap solution, I decided that I want to do a corporate job, which was something that I did for a year, but I soon realized that I'm not cut out for this. My passion was still sports, but I did that corporate job, and there, I had my own share of challenges. I faced a racist boss. I was literally the only brown girl in that entire department, and he used to pick on me on every little occasion. Eventually, I quit the job, and I had to do some soul searching, and really understand what is my true calling. I decided that, you know, I will pursue my passion and I will look for opportunities in the sporting world, because the sporting world should be the torch bearer of sportsmanship, free of racism, free of prejudices.

Nên khi tôi tốt nghiệp ở Anh, bạn biết đấy, tôi tra cứu nhiều cơ hội khác nhau, và tôi khi đó đang ở giai đoạn lấp lửng mà hẳn nhiều người các bạn cũng từng gặp trong đời, khi mà bạn chẳng biết phải làm gì cả. Tôi quyết định làm nhân viên công sở như giải pháp tạm thời, và tôi đã làm trong một năm, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình không hợp với việc này. Niềm đam mê của tôi vẫn là thể thao, nhưng tôi lại làm trong công ty đó, và ở đó tôi có những thử thách riêng. Tôi gặp phải một ông sếp phân biệt chủng tộc. Tôi là cô gái da màu duy nhất trong cả bộ phận đó, và ông ta suốt ngày xỉa xói tôi những chuyện nhỏ nhặt. Cuối cùng tôi đã nghỉ việc đó, và tôi đã phải tìm kiếm bên trong mình, để hiểu được tâm hồn đang mời gọi mình đến đâu. Tôi đã quyết định, bạn biết đấy, sẽ theo đuổi đam mê của mình và tôi sẽ tìm cơ hội trong thế giới thể thao, vì hẳn thế giới thể thao phải là nơi đi đầu trong tinh thần thể thao, không có phân biệt chủng tộc hay định kiến, nhỉ?

But I was quite wrong. In 2015, I was given the opportunity to audition for a leading news channel within Pakistan. If I'm totally honest, I did not want to go. I had no formal media training, I had no idea how to face a camera, my family had no relevance to the media. But because it was my passion, talking about sports, watching sports, my parents really pushed me into giving it a go. So I ended up, you know, nonchalantly turning up at the door, and I had an interviewer there, who was sitting with a smile on his face. And the first question, as I sat down, I still vividly remember he asked me, “What’s your specialty?” I had a smile on my face, because I knew what context he's asking me in. It was said in almost the most condescending way possible. I answered politely, he was half impressed so to speak, and he decided, based on those five minutes, that he will give me another opportunity. And that is how my journey started, which is why there are certain rules of life that I swear by.

Nhưng tôi khá sai lầm. Năm 2015, tôi có cơ hội được dẫn một chương trình tin tức hàng đầu tại Pakistan. Nếu nói thật thì tôi không muốn đi chút nào. Tôi chưa được tập huấn truyền thông bài bản, không biết cách đối diện với máy quay, gia đình tôi chẳng liên quan gì tới truyền thông. Nhưng vì đó là đam mê của tôi, nói chuyện về thể thao và xem thể thao, nên bố mẹ tôi đã thuyết phục tôi thử. Nên cuối cùng tôi đã, bạn biết đấy, cứ thế mà tới trước cửa, và có một người phỏng vấn ở đó, đang ngồi đó với nụ cười trên môi. Và câu hỏi đầu tiên, khi tôi ngồi xuống, tôi vẫn nhớ rất rõ anh ta hỏi tôi: “Cô giỏi nhất cái gì?” Tôi mỉm cười, vì tôi biết anh ta đang hỏi tôi về cái gì. Câu hỏi đó được nói bằng một thái độ gần như trịch thượng hết sức có thể. Tôi lịch sự trả lời, có vẻ anh ta cũng thấy hơi ấn tượng, và dựa trên 5 phút đó, anh ta quyết định sẽ cho tôi thêm một cơ hội. Và hành trình của tôi đã bắt đầu như thế, nên có một số điều luật cuộc đời mà tôi tuyệt đối tuân thủ.

The number one is: Never stop dreaming, even if the world makes fun of you. While getting into it, I really had no mentors to look up to.  I was not a TV buff; I didn't see a lot of shows. I was just following my dream and my passion. When I did enter this field, there were a lot of people who made a lot of fun of me, because they believed that a woman cannot be talking about sports, she cannot be playing sports, she has no business there. This was just the beginning of many challenges that I faced. It wasn't only about changing perceptions, and the mentality that is out there with our people. It was also about facing personal challenges on my front. Remember, I didn't have any formal training in the field of sports, and I really wanted to make a name for myself and excel in it, because once I started, I realized that this is my true calling, this is what I should be doing. 

Luật đầu tiên là: Đừng ngừng mơ ước, kể cả khi bị thế giới chế nhạo. Khi mới vào ngành, tôi không có người hướng dẫn nào để học theo cả. Tôi không nổi trên TV, tôi không xem nhiều chương trình. Tôi chỉ đang đi theo ước mơ và đam mê của mình thôi. Khi tôi vào ngành, có rất nhiều người chế nhạo tôi nhiều, vì họ tin rằng một phụ nữ thì không thể nói về thể thao được, cô ta không biết chơi thể thao, cô ta chẳng có việc gì ở đây cả. Đây chỉ là khởi đầu của rất nhiều thử thách mà tôi đã gặp. Tôi không chỉ phải thay đổi góc nhìn và định kiến của những người ngoài kia, mà tôi còn phải đối diện với những thử thách cá nhân trước mắt tôi nữa. Nhớ không, tôi chưa được tập huấn bài bản về ngành thể thao bao giờ, và tôi thực sự muốn xây dựng tên tuổi cho mình và trở nên thật giỏi, vì một khi đã bắt đầu, tôi liền nhận ra đây là tiếng gọi của tôi, là điều mà tôi nên làm.

It was then when I really discovered a major issue, a personal disability. So, I'm deaf from my left ear, and while doing a show, your ears are the most important thing that keep you facilitate and manage a show. I had my earpiece in one ear, listening to the director, and supposedly your other ear is to be used to hear all the guests that are sitting around you. The moment I started getting training, I had a feeling that this was something that I wouldn't be able to do or manage. It was about multitasking, it was about using both your senses, it was about being present, because remember? There are no errors on live TV. There's no room for any errors at that particular time. You get exposed very easily. So, I have to say that I broke down that day when I realized that I have this problem. I never thought that I would find myself in that place, but I broke down, and I still remember calling up my mother and saying, “I don't think I can do this job because I've got this issue”.

Và đó là lúc tôi phát hiện ra một vấn đề rất lớn, tôi bị khuyết tật. Tôi bị điếc tai trái, và khi dẫn chương trình, tai bạn là thứ quan trọng nhất giúp bạn dễ dàng quản lý chương trình. Tôi đeo tai nghe ở một bên để nghe tiếng đạo diễn nói, và đáng lẽ bên tai còn lại là để nghe những vị khách đang ngồi xung quanh bạn nói chuyện. Khoảnh khắc tôi bắt đầu được tập huấn, tôi đã có cảm giác đây không phải là điều tôi có thể làm hay kiểm soát được. Nó đòi hỏi phải làm nhiều việc cùng lúc, phải dùng cả hai giác quan, phải luôn chú ý, vì bạn nhớ chứ? Trên truyền hình trực tiếp thì không được mắc lỗi. Trong thời điểm đó thì không có chỗ cho sai sót. Bạn sẽ bị vạch trần rất dễ dàng. Nên, tôi phải nói rằng hôm đó khi nhận ra mình có vấn đề này, tôi đã vỡ oà. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, nhưng tôi đã vỡ oà, và tôi vẫn còn nhớ đã gọi cho mẹ tôi và nói rằng: “Con không nghĩ con làm việc này được, vì con gặp phải vấn đề này.”

I had to calm down and remember: You should never stop trying, even when it seems Herculean. I was so determined and focused, I continued to train, I continued to master my skills, and guess what? I somewhat managed to lip read as well. What worked for me was my knowledge and research about my subject, the rest was all improvisation. The initial reaction when I was doing this was rather mixed. A lot of people took attention to what I was doing. They were pointing out the fact that “here is a lady who knows what she's talking about”. But when you start becoming successful, when you start getting recognition, the flip side is that there are a lot of people that will envy your work, and will be jealous of you. That happens in every field that you walk into, and it happened with me as well. I had fellow journalists from my same industry, putting allegations on me for imitating their content, for being there due to various reasons. I soon learned how to develop a thick skin. I realized that I need to keep my focus, and I need to stay even more ambitious to be where I am. Focus is the one thing that kept me going, even in times of adversity. 

Tôi đã phải bình tĩnh và nhớ lại: Bạn không nên ngừng cố gắng, kể cả khi chuyện có khó đến đâu. Tôi rất quyết tâm và tập trung, tôi tiếp tục tập luyện, tôi tiếp tục rèn luyện kĩ năng, và đoán xem? Bằng cách nào đó, tôi đã đọc được khẩu hình miệng. Tôi chỉ có kiến thức và những gì đã tìm hiểu về chủ đề, còn lại đều là tôi tự ứng biến. Ban đầu, mọi người có phản ứng khá hai chiều khi tôi làm điều này. Nhiều người chú ý vào việc tôi đang làm. Họ chỉ ra sự thật rằng “Đây là một cô gái hiểu biết về những gì mình nói”. Nhưng khi bạn bắt đầu trở nên thành công, khi bạn bắt đầu được chú ý đến, thì mặt trái là sẽ có những người ghen tị với những gì bạn làm được, và sẽ ghen tị với bạn. Việc này xảy ra ở mọi lĩnh vực bạn gặp, và nó cũng đã xảy đến với tôi. Tôi từng bị những phóng viên cùng ngành cáo buộc là đã ăn cắp nội dung của họ, vì đã ở nơi đó vì nhiều lý do. Tôi nhanh chóng học được cách đắp cho da mặt mình dày lên. Tôi nhận ra mình phải giữ tập trung, và tôi càng phải tham vọng hơn nữa để có thể đến được nơi tôi đang đứng. Sự tập trung là thứ đã giúp tôi tiến bước, kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

There was also a time, by the way, when some of the cricketing legends that I looked up to refused to give me an interview due to my gender. That has happened. I was heartbroken, because as a child, these were the heroes that I looked up to. And by the way, after a couple of years, the two gentlemen who did refuse to give me an interview willingly gave me an interview afterwards. That was the irony of it all, because by that time, I had really cemented my place in the industry. But it does make you think and reflect upon these things, because anyone who's starting out would face all these issues. Like I said, the one thing that stood out was my passion for the job, and that is what kept on giving me opportunities after one after another. I think the world here was just not prepared. They were just not used to seeing a woman taking lead in her field, which was normally guarded by men for so many years. 

Nhân tiện, cũng từng có lần mà vài người trong số các huyền thoại bóng gậy tôi ngưỡng mộ từ chối cho tôi phỏng vấn vì giới tính của tôi. Chuyện đó đã từng xảy ra rồi. Tôi rất đau lòng, vì hồi còn nhỏ, họ là những người hùng tôi ngưỡng mộ. Nhân tiện, sau vài năm, hai quý ông từng từ chối cho tôi phỏng vấn giờ lại tự nguyện cho tôi phỏng vấn sau một thời gian. Đớ mới là điều trớ trêu nhất, vì lúc đó tôi đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành rồi. Nhưng điều này sẽ khiến bạn suy nghĩ và xét lại những chuyện đó, vì bất cứ ai mới bắt đầu cũng sẽ gặp phải những vấn đề này. Như đã nói, thứ nổi bật nhất của tôi là niềm đam mê với công việc, và đó chính là thứ đã liên tục cho tôi hết cơ hội này đến cơ hội khác. Tôi nghĩ chỉ là thế giới này chưa sẵn sàng thôi. Chỉ là họ chưa quen thấy một người phụ nữ đứng đầu trong lĩnh vực này, nơi vốn đã được đàn ông chiếm lĩnh trong quá nhiều năm.

Another rule that I live by is: Never ever let the critics bother you and allow them to get under your skin, because that is something that will happen. As I got lucky and got more opportunities, I got offers to host bigger leagues. I did the PSL, the Twenty10, I covered the Pakistan cricket team, all around the world in Australia, South Africa. I was reporting from there, and I kept on giving my best, my hundred percent, and also getting more opportunities in return. And finally, in 2019, I was hand-picked by the International Cricket Council to represent Pakistan at the World Cup. That was certainly the peak of my career, because nobody ever from Pakistan had reached that level. Certainly not a woman. 

Thêm một điều nữa mà tôi tuân theo là: Đừng bao giờ để các nhà phê bình làm phiền và cho phép họ xâm phạm cuộc đời bạn, vì chuyện đó sẽ xảy ra. Khi tôi may mắn có được nhiều cơ hội hơn, tôi được mời đến dẫn chương trình cho những giải lớn hơn. Tôi đã dẫn giải PSL, giải Twenty10, tôi đảm nhiệm đội bóng gậy của Pakistan, đi khắp thế giới từ Úc tới Nam Phi. Tôi làm phóng viên ở đó, và tôi luôn cố gắng hết mình, làm hết 100%, và từ đó cũng kiếm thêm được nhiều cơ hội. Và cuối cùng, vào 2019, tôi được chính Hội đồng Bóng gậy Quốc tế chọn làm đại diện cho Pakistan tại World Cup. Đó quả là đỉnh cao sự nghiệp của tôi, vì chưa có ai khác từ Pakistan đạt tới mức đó cả. Chắc chắn không phải một phụ nữ.

With the increase of work, my social media following also kept increasing. The increased number of following also resulted in the increased number of harassment and trolling online. I'm sure you've all seen it, what we all go through. It's also called “cyberbullying”. In 2017, I clearly remember: I went to cover the Champions Trophy, and you know, as I looked up to certain heroes, I decided to take a few pictures with them, a few selfies, which then became extremely popular. Uhm, I took a few pictures with the heroes that I looked up to, Virat Kohli, AB de Villiers. And the moment I took a picture with them, they just had a really bad outing, and on the cricket field the next day, and got out on a duck. I was termed “up a nothi” by the Indian media. For those of you who don't know what it means, it's a curse. I could see so many links saying that I was involved in some kind of a black magic, I was trying to do some kind of a voodoo on the Indian cricket team, and I had to face so much online trolling at that particular point. But I had to remember that this was something which was extremely irrelevant. I internalized all these behaviors by the way, and I learned to keep myself focused on my professional development and career, despite all the prejudices, despite all the wavering attitudes that I had to face. I had to remember that my work was my priority. 

Khi lượng công việc tăng lên, số người theo dõi tôi trên mạng xã hội cũng tăng. Số lượng theo dõi tăng lên cũng kéo theo số lượng quấy rối và châm chọc qua mạng tăng thêm. Tôi tin các bạn đều đã gặp rồi, thứ mà ta đều từng trải qua. Nó còn có tên “bắt nạt qua mạng”. Năm 2017, tôi nhớ rất rõ: Tôi đến đảm nhiệm giải Champions Trophy, và bạn biết đấy, vì ngưỡng mộ vài người hùng, tôi đã quyết định chụp vài bức hình, vài bức tự sướng với họ, và chúng trở nên cực kỳ nổi tiếng. Ừm, tôi đã chụp vài bức hình với những người hùng tôi ngưỡng mộ, Virat Kohli, AB de Villiers. Và lúc tôi mới vừa chụp hình cùng họ, họ vừa có một buổiđi dạo rất tệ, và trên sân bóng gậy ngày hôm sau, họ chơi không tốt. Truyền thông Ấn Độ gán cho tôi cái tên “up a nothi”. Nếu các bạn không biết thì nó có nghĩa là lời nguyền. Tôi thấy rất nhiều bài viết rằng tôi có chơi loại ma thuật đen gì đó, tôi đang định phù phép nguyền rủa đội bóng gậy Ấn Độ, và thời điểm đó tôi đã phải đối mặt với rất nhiều lời chế nhạo trên mạng. Nhưng tôi phải nhớ rằng đây là một việc không hề liên quan. Nhân tiện, tôi đã giữ kín trong lòng toàn bộ các hành vi đó, và tôi học cách giữ bản thân tập trung vào phát triển chính mình và sự nghiệp, mặc kệ mọi thành kiến, mặc kệ mọi thái độ lồi lõm mà tôi gặp phải. Tôi phải nhớ rằng công việc mới là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Over the past one year, women in sports have gained unprecedented attention. There were 80,000 people watching that women's T20 World Cup this year at the MCG, something that we've never seen before, perhaps the biggest sporting spectacle in the history of the women's World Cup. It's also indicative of how big the women's game is now becoming, the kind of exposure the girls are getting, and this has also raised awareness about gender parity, equal pay, equal opportunities. Women are now great participants, and it's great to see that leadership roles are being given out to them as well. However the pandemic of COVID-19 threatens to erase this momentum, because the sporting world has been forced to cancel events, the sporting world has been forced to stay indoors, more so for women. 

Trong năm qua, phụ nữ chơi thể thao đã được nhận sự chú ý chưa từng có. Năm nay có 80 nghìn người xem giải World Cup T20 của phụ nữ tại sân MCG, một điều mà ta chưa từng thấy trước đây, có thể là lượng cổ động viên theo dõi lớn nhất trong lịch sử World Cup cho giới nữ. Điều này cũng cho thấy thể thao cho phụ nữ đã lớn mạnh thế nào, các cô gái đang được chú ý thế nào, và điều này cũng khiến chúng ta biết thêm về bình đẳng giới, bình đẳng thu nhập, và bình đẳng về cơ hội. Phụ nữ giờ là những người tham dự tuyệt vời, và thật đáng mừng khi họ cũng đang được giao các vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đang có nguy cơ xoá bỏ sự tiến lên này, vì thế giới thể thao đang buộc phải huỷ bỏ các sự kiện, thế giới thể thao đang buộc phải ở yên trong nhà, với phụ nữ thì còn nhiều hơn nữa.

Lastly, I think this is something which is very personal to me: It's extremely important to impart your skills and knowledge to the people that you work with. Be generous, don't be a hoarder, you must give back. We need to be able to be aware of inclusiveness, unbiasedness when it comes to gender. Now, if you look at this industry, we have a Hajj Rakhan in football, we have more women commentators coming into the field like Sana Mir, Mumtaz, Marina Iqbal. The list is endless. All around the world, there has been an evolution of inclusion of women in sports. So, the list is endless now, and it is great to see that opportunities are being given, and respect is being given to all these women. That is the true sporting spirit and sportsmanship that we talk about. It's based on fair play, it's based on talent, and equality. 

Cuối cùng, tôi nghĩ đây là một điều rất có ý nghĩa với tôi: Việc truyền đạt kiến thức và kĩ năng của bạn cho những người làm cùng bạn là rất quan trọng. Hãy hào phóng, đừng ích kỷ, bạn phải có qua có lại. Chúng ta cần nhận thức được sự hòa nhập, không thiên vị khi đề cập đến giới tính. Giờ khi bạn nhìn vào ngành này, ta có một Hajj Rakhan trong bóng đá, ta có thêm nhiều nữ bình luận viên trong ngành như Sana Mir, Mumtaz, Marina Iqbal. Danh sách này là vô tận. Trên khắp thế giới, mọi người đã bắt đầu cho phụ nữ gia nhập vào thể thao nhiều hơn. Nên giờ danh sách này là vô tận, và thật mừng khi thấy các cơ hội cũng như sự tôn trọng đang được mang đến cho các phụ nữ này. Đây chính là tinh thần thể thao thực sự mà chúng ta đề cập đến. Nó dựa trên sự công bằng, tài năng, và bình đẳng.

Women need to be equal participants in building their lives back up amidst COVID-19. For women and girls, sports are a powerful tool to challenge the gender stereotypes, to regain ownership of their bodies, to really rebuild their lives after trauma, and to find a real sense of meaning and purpose to their life, and to be able to express their talent and passion professionally, because I believe that if there are more women in the field, they will push for equality and meritocracy, ultimately leading to the true embodiment of sportsmanship. 

Phụ nữ phải được tham gia vào việc xây dựng lại cuộc sống trong COVID-19 một cách bình đẳng. Với phụ nữ và thiếu nữ, thể thao là một công cụ mạnh mẽ để thách thức định kiến giới tính, lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, xây dựng lại cuộc sống đúng nghĩa sau sang chấn, và để tìm ý nghĩa và mục đích thực sự trong đời họ, để họ có thể thể hiện tài năng và đam mê một cách chuyên nghiệp, vì tôi tin rằng nếu có thêm phụ nữ trong ngành này, họ sẽ thúc đẩy sự bình đẳng và chế độ nhân tài, và cuối cùng sẽ dẫn đến hiện thân thực sự của tinh thần thể thao.

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY

17:07 | 16/05/2022
148 lượt xem

Bài viết có thể bạn quan tâm

Career

BÀI 3.1: CÁCH ĐỂ CHỌN NGHỀ VỚI TUYỂN TẬP 5 PHÚT NGHỀ NGHIỆP

Chào mừng các bạn đến với tuyển tập “5 phút nói về nghề nghiệp” của UCD. Tên tôi là Nicola Fortune và tôi là một tư vấn viên nghề nghiệp và kỹ năng tại Đại học Cao đẳng Dublin (UCD). Trong video này, chúng ta sẽ dành năm phút để nói về việc Chọn nghề.

Career

BÀI 3.3: CÁCH ĐỂ THIẾT LẬP MỤC TIÊU TÌM VIỆC S.M.A.R.T

Thiết lập kế hoạch tìm việc có thể giúp bạn tìm ra một con đường rõ ràng khi đang tìm việc. Tuy việc thiết lập mục tiêu nghề nghiệp có ý nghĩa là quan trọng, có thể bạn sẽ nản lòng nếu thực hiện những mục tiêu này quá khó. Hãy thử dùng cách thiết lập mục tiêu kiểu S.M.A.R.T để giúp bạn đề ra những mục tiêu thực tế và có thể đạt được. Mục tiêu kiểu S.M.A.R.T nghĩa là: Cụ thể (specific),đo lường được (measurable),khả thi (attainable),liên quan (relevant),và có thời hạn (timely).

Career

BÀI 3.4: CÁCH ĐỂ DUY TRÌ SỰ THÀNH CÔNG

Một trong những lý do lớn là: ta xem thành công là con đường một chiều. Nên chúng ta làm mọi thứ có thể dẫn đến thành công, nhưng rồi ta đến được đó. Ta nghĩ là mình đã làm được, nên ta lại ngồi vào vùng an toàn, và ta không còn làm những điều đã khiến ta thành công nữa. Vậy là chẳng lâu sau lại tụt dốc. Và tôi đảm bảo với bạn chuyện này có thể xảy ra, vì nó đã xảy ra với tôi rồi. Để đến thành công, tôi làm việc chăm chỉ, tôi thúc đẩy bản thân. Nhưng rồi tôi lại dừng lại, vì tôi nghĩ: “Ồ, chẳng phải mình làm được rồi sao. Mình có thể ngồi xuống thư giãn.”

Career

BÀI 3.5: CÁCH ĐỂ LÊN KẾ HOẠCH TÌM KIẾM VIỆC LÀM HIỆU QUẢ

1/ Lên kế hoạch tìm việc là gì? - Nghĩa là suy nghĩ và sắp xếp hành động để có được nghề nghiệp mong muốn. 2/ Tại sao lên kế hoạch tìm việc lại quan trọng? - Ví dụ, bạn là cư dân mới đến Thành phố Việc làm, và đang tìm toà nhà tên “Công việc”. Nhưng bạn không có bản đồ thành phố, không biết cách đến chỗ “Công việc”, và cũng không biết địa chỉ, nên khá là khó nhằn. - Tuy nhiên, nếu bạn có Kế hoạch tìm việc, thì nó sẽ giúp bạn thấy nơi tiếp theo là gì, tìm được nhiều đường khác, đi nhanh hơn, thấy được hiện mình ở đâu, dự đoán tình huống tốt hơn, chuẩn bị đề phòng, v.v. Và rồi bạn sẽ đến được đúng nơi. Vì thế nên kế hoạch nghề nghiệp rất quan trọng.

Career

BÀI 3.6: CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG TRONG MẮT NHÀ TUYỂN DỤNG

Công ty bạn đang tìm ứng viên cho một vị trí trống. Đơn tuyển dụng bắt đầu ùa vào, và đã xác định các ứng viên đạt chuẩn. Giờ là lúc để chọn. Người A: Đại học Ivy League, 4.0 điểm, hồ sơ hoàn hảo, được giới thiệu tốt. Toàn là điểm cộng. Người B: trường công lập, nhảy việc khá nhiều, và có công việc kỳ lạ như thu ngân hoặc nữ bồi bàn kiêm ca hát. Nhưng hãy nhớ – cả hai ứng viên đều đạt chuẩn. Vậy tôi hỏi bạn: bạn sẽ chọn ai?

Bài viết được xem nhiều nhất

Thư viện số , DJ Model , Blog

DIAMOND JOURNEY MODEL

Cuộc đời là một hành trình vạn dặm và có rất nhiều hành trình nhỏ trên đó bạn bắt buộc phải trải qua nhưng bạn lại không thể biết trước những gì bạn phải đối diện, do vậy, một chiếc BẢN ĐỒ, một chiếc LA BÀN và một NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY là vô cùng cần thiết ...

Truyện cổ tích , Blog

BÍ MẬT CỦA HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc luôn mỉm cười với người biết yêu thương ...

DJ Model , Blog

MÔ HÌNH HÓA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là ta chưa biết cách hệ thống hóa chuỗi các vấn đề, để đơn giản hóa cuộc đời và sống vui sống khoẻ sống an yên ...

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Mindset

BÀI 4.9: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN KHI ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH

Làm sao để luôn lạc quan trong thử thách? “Sự lạc quan là tố chất có liên quan đến thành công và hạnh phúc hơn bất kì tố chất nào khác.” – Brian Tracy. Chúng ta đều gặp thử thách lúc này hay lúc khác, nhưng thứ quyết định xem ta có thể nhanh chóng vượt qua các thử thách đó không là cách ta phản ứng với chúng. Mọi người thường có hai góc nhìn với thử thách – lạc quan hoặc bi quan. Mặc dù có thể mọi người đều có xu hướng chọn góc nhìn này hơn là góc nhìn kia, thì khả năng luôn nhìn được thử thách một cách tích cực mà bạn có sẽ ảnh hưởng đến thành công nói chung của bạn. Vậy đây là 5 mẹo vặt bạn có thể sử dụng khi đối mặt với thử thách để đảm bảo rằng bạn luôn giữ sự lạc quan.