BÀI 3.31: CÁCH ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH CẢM CHỐN CÔNG SỞ
Career

BÀI 3.31: CÁCH ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH CẢM CHỐN CÔNG SỞ

17:09 | 17/05/2022
294 lượt xem

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân với DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

- Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

- Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

- Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

- Chọn bài có nội dung phù hợp.

- Xem bản dịch song khi nghe bài học.

- Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

- Tác giả: Celeste Headlee - Nhà báo phát thanh người Mỹ, tác giả, diễn giả trước công chúng và là người đồng dẫn chương trình hàng tuần Retro Report trên PBS.

- Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

- DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Sự nghiệp #Người cân bằng

- Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

- Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

7 COMMON QUESTIONS ABOUT WORKPLACE ROMANCE

CÁCH ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH CẢM CHỐN CÔNG SỞ

Workplace romance can be a tricky topic.

Chuyện yêu đương ở chỗ làm việc là một vấn đề khá phức tạp.

[The Way We Work]

[Cách Chúng Tôi Làm Việc]

How do we manage the boundaries between our personal and professional lives? How do we deal with gender imbalances and power dynamics in the workplace? There's a lot of gray area in workplace romance. I'd like to take a few minutes and answer some of your frequently asked questions.

Làm sao để quản lý ranh giới giữa cuộc sống riêng tư và công việc của chúng ta? Làm sao ta có thể xử lý việc bất bình đẳng giới và bất bình đẳng quyền lực tại chỗ làm? Có rất nhiều điều khó xử về việc yêu đương tại chỗ làm. Tôi sẽ dành vài phút để trả lời một số câu hỏi thường gặp của các bạn.

So, question one: Should I date my coworker? Uh ... it depends. Do you want to date your coworker for a bit of fun? Do you want to date your coworker to hook up? Because then you're really better off on Tinder. If you want to date your coworker because you really, sincerely think you're falling in love with them or there's a real potential for a long-term, committed relationship, maybe you should date your coworker. Studies show that your coworkers are generally positive about it if they perceive that you're falling in love and genuinely care about each other. It's when your coworkers sense that something else is in play - that can be disruptive.

Câu hỏi 1: Tôi có nên hẹn hò với đồng nghiệp không? Ừm… còn tuỳ. Có phải bạn chỉ muốn hẹn hò với đồng nghiệp cho vui? Có phải bạn muốn hẹn hò với đồng nghiệp vì tình một đêm? Thế bạn lên Tinder thì hơn. Nếu bạn muốn hẹn hò với đồng nghiệp vì bạn thực sự, thật lòng nghĩ rằng bạn đã yêu họ hoặc hai người có tiềm năng tiến tới một mối quan hệ lâu dài và có trách nhiệm, thì có thể bạn nên hẹn hò với đồng nghiệp. Nghiên cứu cho thấy rằng đồng nghiệp thường phản ứng tích cực nếu họ thấy rằng hai người đang yêu nhau và thực sự quan tâm tới nhau. Chỉ khi nào đồng nghiệp của bạn cảm thấy bạn có ý đồ gì khác – thì khi đó mới là rắc rối.

Question two: Should I date my boss?In almost all cases, no, you should not date your boss, because now, you've got a power dynamic. When there's a relationship between a boss and a subordinate, it generates a lot of negative feelings, and the negative feelings tend to fall on the person who's lower on the totem pole. People usually assume some kind of favoritism, some kind of inside knowledge, and there can be resentment stirred up by that. There was a study published last year that suggested dating a superior can even have a negative impact on your career. The researchers asked third-party evaluators online to imagine that they worked at a law firm. They asked them to make recommendations on which employee should get picked for a special training program and which should get promoted to partner. They looked at credentials for imaginary employees, and when it was stated that an employee had been dating or was in a relationship with a superior, the evaluators were less likely to pick that person for the training program or the promotion, even if they had the exact same credentials as someone who wasn't dating their boss. The evaluators were also quick to dismiss their accomplishments.

Câu hỏi 2: Tôi có nên hẹn hò với sếp không? Trong hầu hết trường hợp thì không, bạn không nên hẹn hò với sếp, vì bây giờ hai người đang bất bình đẳng quyền lực. Mỗi khi có mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới thì sẽ sinh ra nhiều cảm xúc tiêu cực, mà hầu hết đều trút lên đầu người ở cấp bậc thấp hơn. Mọi người thường cho là có sự thiên vị nào đó ở đây, có gì đó mà chỉ hai người biết, và vì vậy sẽ dễ nảy sinh ác cảm từ đó. Năm ngoái có một nghiên cứu được xuất bản cho thấy rằng việc hẹn hò với cấp trên thậm chí có thể ảnh hưởng xấu lên sự nghiệp của bạn. Các nhà nghiên cứu đã bảo những nhà đánh giá bên thứ ba tưởng tượng họ đang làm trong công ty luật. Họ được yêu cầu hãy đưa ra đề xuất xem nhân viên nào nên được chọn vào một chương trình tập huấn đặc biệt và ai nên được thăng chức lên luật sư cao cấp. Họ nhìn vào chứng chỉ của các ứng viên trong tưởng tượng, và khi được nói là ứng viên này đã từng hẹn hò hoặc từng có mối quan hệ với một cấp trên, các nhà đánh giá sẽ ít muốn chọn người đó vào chương trình tập huấn hay thăng chức cho họ hơn, kể cả khi họ có chứng chỉ y hệt những người không hẹn hò với cấp trên. Các nhà đánh giá cũng rất nhanh chóng phủ nhận những thành tựu của họ.

Question three: Can I date someone who reports to me? Still a big no. You may not feel like you're really the boss, right? But you are, and there's a power dynamic there that's simply not there for other couples. If you really believe there is a sincere, honestly felt, personal connection that would be lasting and meaningful, one of you may need to move, and it shouldn't always be the person who's lower in the company pecking order. 

Câu hỏi 3: Tôi có nên hẹn hò với cấp dưới của tôi không? Vẫn không nhé. Có thể bạn không thực sự xem mình là sếp, đúng không? Nhưng bạn là sếp, và có sự bất bình đẳng quyền lực ở đây mà đơn giản là những cặp đôi khác không có. Nếu bạn thực sự tin rằng có một kết nối chân thực, từ tận đáy lòng, và sẽ kéo dài lâu và có ý nghĩa, thì một trong hai bạn có lẽ nên chuyển đi, và không phải lúc nào cũng phải là người ở vị trí thấp hơn trong công ty.

Question four: I've just started seeing a coworker. How do we handle things? I get this question a lot. “Are they dating? Are they not dating?” Don't keep it a secret. You don't have to make a big deal of it, but secrecy tends to be corrosive. People tend to see workplace couples as a coalition or a unit, so try to make it clear to your coworkers that you're not the same person; you love each other, but you are going to disagree.

Câu hỏi 4: Tôi vừa bắt đầu hẹn hò với đồng nghiệp. Chúng tôi nên làm thế nào? Tôi hay nhận được câu hỏi này lắm. “Họ có đang hẹn hò hay không?” Đừng che giấu. Bạn không cần làm quá lên, nhưng việc giữ bí mật thường có hại hơn. Mọi người thường xem những cặp đôi ở chỗ làm như là một vậy, nên hãy cố cho các đồng nghiệp khác hiểu rằng hai bạn không phải là một; hai bạn yêu nhau, nhưng vẫn sẽ bất đồng với nhau.

Question five: Why are coworkers often attracted to each other? Well, the obvious answer is people tend to be attracted to each other the more time they spend together. But there's another ingredient that has to be added: attraction tends to happen when there's work that demands close collaboration. So, imagine you have a big group project with a tight deadline and you're working late nights and brainstorming ideas. You look up, and across the table, one of your colleagues throws out a really great idea. You may feel something, and that's natural. We call this task interdependence. It's a ripe ground for attraction. The second reason why people at work are attracted to each other is they may often be similar to each other. There’re two old adages: “Birds of a feather flock together.” And “Opposites attract.” Well, the psychological research suggests ... birds of a feather flock together, and we like people who are like us.

Câu hỏi 5: Tại sao đồng nghiệp lại thường thích nhau? Chà, câu trả lời hiển nhiên nhất là vì con người thường sẽ bị cuốn hút bởi nhau nếu họ dành thời gian dài cùng nhau. Nhưng còn một nhân tố quan trọng nữa cần thêm vào: tình cảm thường nảy sinh trong những công việc đòi hỏi phải hợp tác gần gũi với nhau. Nên hãy hình dung bạn có một dự án nhóm lớn với hạn chót rất ngắn, và các bạn phải làm việc cả đêm và suy nghĩ ý tưởng. Bạn ngước lên, và ở đối diện, một trong những đồng nghiệp của bạn vừa có một ý tưởng rất hay. Có thể bạn sẽ cảm thấy gì đó, và như vậy cũng bình thường. Chúng tôi gọi đây là sự phụ thuộc lẫn nhau. Đây là nơi nảy sinh được rất nhiều tình cảm. Lý do thứ hai khiến những người cùng chỗ làm thích nhau là có thể họ giống nhau. Có hai câu thành ngữ: “nồi nào úp vung nấy” và “trái dấu hút nhau”. Và, bài nghiên cứu tâm lý cho thấy rằng… đúng là nồi nào thì úp vung nấy thật, và ta thích những người giống với chúng ta.

Question six: My coworkers are flirting. I'm annoyed. What do I do? Some researchers argue that for people flirting at work, flirting is good and it boosts creativity. But my own research suggests things are different for people who are watching or who are subjected to the flirting. It can be awkward, right? Witnessing flirtation in the workplace creates a sense of not knowing the rules, not knowing what's going on, or maybe seeing something that you shouldn't be seeing. People who frequently witness flirting at work – they actually report feeling less satisfied in their jobs, and they feel less valued by their company. They're more likely to give a negative appraisal of the work environment, and they may even consider leaving. For women, this association can be even stronger. This appears to be the case even when people report

not being bothered by the flirting. It's true even when they say they enjoy it. So, a flirtatious environment really could be toxic.

Câu hỏi 6: Đồng nghiệp của tôi đang tán tỉnh nhau. Tôi bực quá. Tôi phải làm sao? Một số nhà nghiên cứu tranh luận rằng với những người tán tỉnh nhau tại chỗ làm thì việc tán tỉnh là tốt và tăng khả năng sáng tạo. Nhưng nghiên cứu của tôi thì cho thấy với người xem hoặc buộc phải xem cảnh tán tỉnh thì lại khác. Khó xử lắm, đúng không? Xem cảnh tán tỉnh ở chỗ làm khiến bạn cảm thấy mình không biết luật lệ, không biết chuyện gì đang diễn ra, hoặc phải nhìn thấy một thứ có lẽ không nên thấy. Những người thường xem cảnh tán tỉnh ở chỗ làm – thực ra họ bảo họ thấy ít hài lòng với công việc hơn, và cảm thấy ít được công ty xem trọng hơn. Họ có khả năng đánh giá tiêu cực về môi trường làm việc hơn, và thậm chí có thể định nghỉ việc nữa. Với phụ nữ thì có khi mối liên quan này còn mật thiết hơn. Và có vẻ điều này cũng đúng với những người bảo là họ không phiền việc tán tỉnh, kể cả khi họ bảo là thích nhìn cảnh đó. Nên quả thật một môi trường đầy sự tán tỉnh có thể sẽ rất độc hại.

Question seven: Do I need a policy on workplace relationships? You certainly need a policy on a sexual harassment, and I think most HR departments recognize that. But for the kind of consensual behavior we've been talking about, it's a little different. As much as people in HR would love to wave a magic wand and say, “Thou shall not fall in love at work,” it's just not realistic. Emotional connection and sexuality are who we are. I kind of want you to flip the script a little bit. I encourage HR to really think more broadly about their role in not necessarily stamping out office romance, because I don't think that's realistic, but how do I help create a workplace climate and culture where people feel respected for their individual contributions, not for their appearance or their gender, or their personal relationships? So, the larger question is, how do you make sure people are valued and respected?

Câu hỏi 7: Tôi có nên đặt ra luật lệ về các mối quan hệ tại chỗ làm không? Đúng là bạn cần luật lệ về việc quấy rối tình dục, và tôi nghĩ hầu hết các bộ phận nhân sự đều hiểu điều đó. Nhưng với các hành vi đến từ hai phía như nãy giờ ta đang nói thì lại hơi khác. Dù bên nhân sự có muốn vẩy đũa thần và nói “Ngươi không được yêu đương tại chỗ làm việc” đến đâu đi nữa thì điều đó đơn giản là không thực tế. Sự đồng điệu cảm xúc và tình dục là một phần của ta. Và tôi muốn bạn nghĩ ngược lại một chút. Tôi khuyên ban nhân sự nên nghĩ rộng hơn về vai trò của họ trong việc không cấm hoàn toàn việc yêu đương tại chỗ làm, vì tôi nghĩ như vậy là thiếu thực tế, nhưng làm sao tôi có thể tạo nên một môi trường và không khí làm việc nơi mọi người được tôn trọng vì những đóng góp cá nhân của họ, không phải vì ngoại hình, giới tính, hay các mối quan hệ cá nhân của họ? Nên câu hỏi lớn hơn ở đây là, làm sao bạn đảm bảo mọi người được xem trọng và tôn trọng?

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY

17:09 | 17/05/2022
294 lượt xem

Bài viết có thể bạn quan tâm

Career

BÀI 3.1: CÁCH ĐỂ CHỌN NGHỀ VỚI TUYỂN TẬP 5 PHÚT NGHỀ NGHIỆP

Chào mừng các bạn đến với tuyển tập “5 phút nói về nghề nghiệp” của UCD. Tên tôi là Nicola Fortune và tôi là một tư vấn viên nghề nghiệp và kỹ năng tại Đại học Cao đẳng Dublin (UCD). Trong video này, chúng ta sẽ dành năm phút để nói về việc Chọn nghề.

Career

BÀI 3.2: CÁCH ĐỂ NÂNG CAO TINH THẦN PHI THỂ THAO TRONG THỂ THAO

Khi lớn lên chúng ta đều đã nghe qua cụm từ “tinh thần thể thao”. Tinh thần thể thao xuất phát từ việc thể thao thường được xem là một thứ rất công bằng, một thứ không quan trọng chủng tộc, giới tính, đẳng cấp, hoặc màu da. Thực tế, nó chỉ tập trung vào tài năng, kĩ năng, thế mạnh của bạn, và nhất là nhân tài, nơi mà chỉ những gì bạn thể hiện trên sân đấu thể thao mới là quan trọng nhất và có liên quan hơn mọi thứ khác.

Career

BÀI 3.3: CÁCH ĐỂ THIẾT LẬP MỤC TIÊU TÌM VIỆC S.M.A.R.T

Thiết lập kế hoạch tìm việc có thể giúp bạn tìm ra một con đường rõ ràng khi đang tìm việc. Tuy việc thiết lập mục tiêu nghề nghiệp có ý nghĩa là quan trọng, có thể bạn sẽ nản lòng nếu thực hiện những mục tiêu này quá khó. Hãy thử dùng cách thiết lập mục tiêu kiểu S.M.A.R.T để giúp bạn đề ra những mục tiêu thực tế và có thể đạt được. Mục tiêu kiểu S.M.A.R.T nghĩa là: Cụ thể (specific),đo lường được (measurable),khả thi (attainable),liên quan (relevant),và có thời hạn (timely).

Career

BÀI 3.4: CÁCH ĐỂ DUY TRÌ SỰ THÀNH CÔNG

Một trong những lý do lớn là: ta xem thành công là con đường một chiều. Nên chúng ta làm mọi thứ có thể dẫn đến thành công, nhưng rồi ta đến được đó. Ta nghĩ là mình đã làm được, nên ta lại ngồi vào vùng an toàn, và ta không còn làm những điều đã khiến ta thành công nữa. Vậy là chẳng lâu sau lại tụt dốc. Và tôi đảm bảo với bạn chuyện này có thể xảy ra, vì nó đã xảy ra với tôi rồi. Để đến thành công, tôi làm việc chăm chỉ, tôi thúc đẩy bản thân. Nhưng rồi tôi lại dừng lại, vì tôi nghĩ: “Ồ, chẳng phải mình làm được rồi sao. Mình có thể ngồi xuống thư giãn.”

Career

BÀI 3.5: CÁCH ĐỂ LÊN KẾ HOẠCH TÌM KIẾM VIỆC LÀM HIỆU QUẢ

1/ Lên kế hoạch tìm việc là gì? - Nghĩa là suy nghĩ và sắp xếp hành động để có được nghề nghiệp mong muốn. 2/ Tại sao lên kế hoạch tìm việc lại quan trọng? - Ví dụ, bạn là cư dân mới đến Thành phố Việc làm, và đang tìm toà nhà tên “Công việc”. Nhưng bạn không có bản đồ thành phố, không biết cách đến chỗ “Công việc”, và cũng không biết địa chỉ, nên khá là khó nhằn. - Tuy nhiên, nếu bạn có Kế hoạch tìm việc, thì nó sẽ giúp bạn thấy nơi tiếp theo là gì, tìm được nhiều đường khác, đi nhanh hơn, thấy được hiện mình ở đâu, dự đoán tình huống tốt hơn, chuẩn bị đề phòng, v.v. Và rồi bạn sẽ đến được đúng nơi. Vì thế nên kế hoạch nghề nghiệp rất quan trọng.

Bài viết được xem nhiều nhất

Thư viện số , DJ Model , Blog

DIAMOND JOURNEY MODEL

Cuộc đời là một hành trình vạn dặm và có rất nhiều hành trình nhỏ trên đó bạn bắt buộc phải trải qua nhưng bạn lại không thể biết trước những gì bạn phải đối diện, do vậy, một chiếc BẢN ĐỒ, một chiếc LA BÀN và một NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY là vô cùng cần thiết ...

Truyện cổ tích , Blog

BÍ MẬT CỦA HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc luôn mỉm cười với người biết yêu thương ...

DJ Model , Blog

MÔ HÌNH HÓA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là ta chưa biết cách hệ thống hóa chuỗi các vấn đề, để đơn giản hóa cuộc đời và sống vui sống khoẻ sống an yên ...

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Mindset

BÀI 4.9: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN KHI ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH

Làm sao để luôn lạc quan trong thử thách? “Sự lạc quan là tố chất có liên quan đến thành công và hạnh phúc hơn bất kì tố chất nào khác.” – Brian Tracy. Chúng ta đều gặp thử thách lúc này hay lúc khác, nhưng thứ quyết định xem ta có thể nhanh chóng vượt qua các thử thách đó không là cách ta phản ứng với chúng. Mọi người thường có hai góc nhìn với thử thách – lạc quan hoặc bi quan. Mặc dù có thể mọi người đều có xu hướng chọn góc nhìn này hơn là góc nhìn kia, thì khả năng luôn nhìn được thử thách một cách tích cực mà bạn có sẽ ảnh hưởng đến thành công nói chung của bạn. Vậy đây là 5 mẹo vặt bạn có thể sử dụng khi đối mặt với thử thách để đảm bảo rằng bạn luôn giữ sự lạc quan.